ReadyPlanet.com


ขอทราบกลไลของอนุมูลอิสระที่มีผลต่อโรคต่างๆค่ะ


ขอทราบกลไลของอนุมูลอิสระที่มีผลต่อ

1.  โรคต้อกระจก

2.  Atherosclerosis

3.  Dementia

 

ขอบคุณค่ะ

 ผู้ตั้งกระทู้ อทิตยา :: วันที่ลงประกาศ 2009-12-15 21:24:57


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2090482)

คำตอบ อนุมูลอิสระที่มีผล

1.  โรคต้อกระจก เกิดจากกลไก protein oxidation ของ คอลลาเจนใน เลนส์ตา จึงทำใ้ห้มีการขุ่นมัวของเลนส์

ดูรายละเีอียด ในhttp://www.fasebj.org/content/9/12/1173

2.  Atherosclerosis  เกิดจากกลไก lipid oxidation ของ  LDL (low*density lipoprotein) ทำใ้ห้มีหลอดเลือดแดงแข็งตัวและตีบตัน

ดูรายละเีอียด ใน  http://en.wikipedia.org/wiki/Atherosclerosis

3.  Dementiaกิดจากกลไก DNA oxidation ในไมโตคอนเดรีบของ เซลล์สมอง ทำใ้ห้เซลล์ขาดพลังงานและเซลล์สมองตาย มี ความจำเสื่อม

ดูรายละเีอียด ในhttp://www.riverbendds.org/index.htm?page=cocchiradicals.html

ผู้แสดงความคิดเห็น ศ. เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์ วันที่ตอบ 2011-12-31 00:58:31


ความคิดเห็นที่ 2 (2098501)

จะให้ดี ควรมาฟังการบรรยายที่ ม พะเยา 14-15 พค. นี้

อาจต้องทำระยะยาว

ไมตรี

ผู้แสดงความคิดเห็น ศ. เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์ (maitree-dot-suttajit-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-05-03 21:59:12[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.