ReadyPlanet.com
dot dot
dot
งานประชุมวิชาการ
dot
bulletInternational conference on IFFA 2018
dot
หนังสือดีออกใหม่ (New good book)
dot
bulletหนังสือเรื่อง อนุมูลอิสระ และสารต้านอนุมูลอิสระ
dot
SFRR
dot
bulletSFRR-INTERNATIONAL
bulletSFRR-JAPAN
bulletSFRR-KOREA
bulletSFRR-INDIA
bulletSFRR-CHINA
bulletSFRR-AFRICA
bulletSFRR-AUSTRALASIA
bulletSFRR-EUROPE
bulletSFRBM
bulletSFRR THAILAND
bulletSFRR ASIA
bulletLinks


สมาชิก/Membership

 การสมัครสมาชิกสมาคม

เรียน ท่านผู้สนใจเป็นสมาชิกสมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย (SFRR-Thai)

          สมาชิกภาพในปัจจุบันมีประเภทเดียว คือ สมาชิกของ SFRR-Asia and SFRR-International ซึ่งจะมีสถานภาพเป็นสมาชิกของ SFRR-Thai ด้วยการสมัครทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มและส่งกลับทางอิเล็กทรอนิกส์เมล หรือทางโทรสาร

  ค่าสมัครสมาชิก SFRR Asia and International ปีละ 1,000 บาท
- สิทธิ ส่วนลดการประชุมวิชาการที่ SFRR Asia and International และสมาคมSFRR ในแต่ละประเทศจัด

 SFRR Thai จะส่งรายชื่อการเป็นสมาชิกปีต่อปี ส่งเดือน ธค. ของทุกปี เพื่อเป็นสมาชิกภาพของปีถัดไป

ดังนั้นผู้ที่สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2013
จะไปเป็นสมาชิกในปี 2014 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ มค. 2014 ถึง 31 ธค. 201

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

     PDF  FORM-SFRR THAI.pdf 

     MS Word FORM-SFRR THAI.docCopyright © 2010 All Rights Reserved.