ReadyPlanet.com
dot dot
dot
งานประชุมวิชาการ
dot
bulletInternational conference on IFFA 2018
dot
หนังสือดีออกใหม่ (New good book)
dot
bulletหนังสือเรื่อง อนุมูลอิสระ และสารต้านอนุมูลอิสระ
dot
SFRR
dot
bulletSFRR-INTERNATIONAL
bulletSFRR-JAPAN
bulletSFRR-KOREA
bulletSFRR-INDIA
bulletSFRR-CHINA
bulletSFRR-AFRICA
bulletSFRR-AUSTRALASIA
bulletSFRR-EUROPE
bulletSFRBM
bulletSFRR THAILAND
bulletSFRR ASIA
bulletLinks


สมาชิก-ติดต่อเรา

 สำนักงานเลขานุการมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ถนนสุเทพ  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200

โทรศัพท์      0-5394-4340

โทรสาร        0-5389-4163

 Email   SFRRTHAILAND@gmail.com

Website    www.SFRR-Thai.net

 หรือที่

 เลขานุการมาคมฯ : ผศ. ดร. ไชยวัฒน์  ไชยสุต

เหรัญญิก: ผศ. ดร. เฉลิมพงษ์   แสนแจ่ม  

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ. เมือง ขม. 50200

โทร. 0899504227

อ ดร ไมตรี สุทธจิตต์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 ทรศัพท์  054-466668 (สำนักงาน) ; 0851416549 (ส่วนตัว) โทรสาร 054-466663

 Email: maitree.suttajit@gmail.com

----------------------------------------

การสมัครสมาชิกสมาคม

เรียน ท่านผู้สนใจเป็นสมาชิกสมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย

          สมาชิกภาพในปัจจุบันมีประเภทเดียว คือ สมาชิกของ SFRR-Asia and SFRR-International ซึ่งจะมีสถานภาพเป็นสมาชิกของ SFRR-Thai ด้วยการสมัครทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มและส่งกลับทางอิเล็กทรอนิกส์เมล หรือทางโทรสาร

  ค่าสมัครสมาชิก SFRR Asia and International ปีละ 1,000 บาท
- สิทธิ ส่วนลดการประชุมวิชาการที่ SFRR Asia and International และสมาคมSFRR ในแต่ละประเทศจัด

 

SFRR Thai จะส่งรายชื่อการเป็นสมาชิกปีต่อปี ส่งเดือน ธค. ของทุกปี เพื่อเป็นสมาชิกภาพของปีถัดไป

ดังนั้นผู้ที่สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2013
จะไปเป็นสมาชิกในปี 2014 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ มค. 2014 ถึง 31 ธค. 201

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

     PDF  FORM-SFRR THAI.pdf 

     MS Word FORM-SFRR THAI.doc


 ส่งใบสมัครมาที่

สำนักงานเลขานุการมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย    ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  ไชยสุต  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ถนนสุเทพ  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200

 โทรศัพท์      0-5394-4340  โทรสาร 0-5389-4163  Email   SFRRTHAILAND@gmail.com, chaiyavat@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.